یا راهی هست، یا راهی خواهیم ساخت

اما برای شما توضیح می‌دهیم چگونه این اتفاق افتاده است و ما یک شرح کامل از آن را به شما می گوییم

op_room-iFIht7bf-Cs-unsplash-1
demo-attachment-54-Path-1630
demo-attachment-56-Path-1633
چه کاری انجام می‌دهیم؟

ما در مدیریت کلان مجموعه شرکت های وابسته و تحت پوشش می کوشیم تا با نظارت دقیق تر بر عملکرد شرکت ها و بهره گیری از امکانات بالقوه و استعدادهای طبیعی و توانایی های مالی، نیروی انسانی و ساختار اجتماعی کشور عزیزمان ایران، فعالیت های توسعه ای را در قالب ایده ها و طرحهای ارزیابی شده و کارشناسی پی گیری و محقق نماییم

demo-attachment-44-Group-582

مشاوره و ارزیابی

طراحی و اجرا

پشتیبانی

demo-attachment-56-Path-1633
demo-attachment-126-project
demo-attachment-56-Path-1633
demo-attachment-43-Group-570
0
پروژه تکمیل شده
demo-attachment-129-smile
0
تعداد شاغلین
demo-attachment-125-planning
0
طرح ها
demo-attachment-133-tea-cup
0
ایده ها

طرح

نقشه

ایده

متخصص

طرح کسب و کار و مطالعات اقتصادی

مالی

پشتیبانی

op_651699-POYZ5I-961

حسام الدین مرعشی

مدیرعامل
demo-attachment-54-Path-1630
demo-attachment-54-Path-1630
demo-attachment-45-Group-622
op_651699-POYZ5I-961

سید علی مرعشی

هیئت مدیره
تیم ما

" توسعه صنعت سحاب " از نظر ساختار تشکیلاتی، یک شرکت خصوصی دارای شخصیت حقوقی مستقل است که در سال 89 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات تهران تأسیس شده و در محور فعالیت های توسعه عمرانی، معدنی، خدماتی و تولیدی، متولی و مبتکر طرح های نوین اقتصادی محسوب می شود.

demo-attachment-44-Group-582