توسعه صنعت سحاب

یک شرکت مادر تخصصی (Holding company) فعال در ایران و به ویژه استان کرمان است که در تعامل با بیش از ۱۰ شرکت عمده صنعتی، تجاری معدنی و خدماتی داخلی و خارجی، امور مربوط به جذب سرمایه گذاری و مشارکت های خارجی و انجام مطالعات فنی و محیطی و پی گیری اجرای طرح های عمرانی و اقتصادی و تهیه طرح های صنعتی به همراه تأمین اعتبار از منابع خارجی برای اینگونه طرح ها را به عهده دارد.

demo-attachment-45-Group-622
دیدگاه ما

"توسعه صنعت سحاب" در مدیریت کلان مجموعه شرکت های وابسته و تحت پوشش می کوشد تا با نظارت دقیق تر بر عملکرد شرکت ها و بهره گیری از امکانات بالقوه و استعدادهای طبیعی و توانایی های مالی، نیروی انسانی و ساختار اجتماعی، فعالیت های توسعه ای را در قالب ایده ها و طرحهای ارزیابی شده و کارشناسی پی گیری و محقق نماید.

 

ماموریت ما

ایجاد ساز و کار پویا و خلاق سازماندهی، ساماندهی و بسترسازی برای توسعه فعالیت های معدنی و عمرانی و نیز تنوع بخشیدن به خدمات عمومی و بازرگانی، ایجاد فرصت های شغلی و محرومیت زدایی در نقاط محروم اما مستعد کشور پهناور و همجنین طراحی راهکار های نوین جهت بهینه کردن و حل مشکلات فنی، اقتصادی موجود در کشور عزیزمان ایران جهت افزایش جاذبه های سرمایه گذاری و بهره وری اقتصادی

ارزش شما

برخورداری از همکاری گروهی از برجسته ترین کارشناسان و کارآفرینان داخلی و بین المللی تحت حمایت های قانونی دولت و دستگاه های اجرایی کشور می کوشد تا با شناسایی قابلیت ها و ایده ها و شیوه های نوین در علم مدیریت مالی و اقتصادی، زمینه های ارزش افزوده و استفاده از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برای بهره وری بهینه از مزیت های نسبی و امکانات بالقوه و گسترده موجود در کشور را فراهم آورد.

تیم ما
op_651699-POYZ5I-961

سید حسام الدین مرعشی

مدیر عامل
demo-attachment-45-Group-622
op_OG-1

سید علی مرعشی

عضو هیئت مدیره
op_476926-PGBXTI-42

حمید محسنی رنجبر

هیئت مدیره
op_476926-PGBXTI-42

محمد علی پورجعفری

هیئت مدیره