•  

با نو آوری در صحنه جهانی، ما به لجستیک بین المللی کمک خواهیم کرد.

simorgh3

سیمرغ ایرانی

با الهام گرفتن از افسانه سیمرغ، ما یک شرکت هواپیمایی مورد قدردان مشتریان در سراسر جهان خواهیم بود.

global network

شبکه جهانی

با استفاده کامل از شبکه گسترده شرکا و همکاران جهانی، ما توسط مشتریان در مقیاس جهانی انتخاب خواهیم شد.

innovation

پیشرو در نوآوری

با توسعه مداوم کسب و کار بر اساس ایده های نوآورانه، ما یک شرکت هواپیمایی خواهیم بود که در آینده خدمات عالی را به مشتریان ارائه می دهیم.

تبدیل شدن به شرکت باربری هوایی منتخب

ما می خواهیم ارزش و نوآوری جدیدی را به دنیای حمل و نقل بین المللی و لجستیک بیاوریم.

به عنوان یک شرکت حمل و نقل هوایی که شبکه های پرواز بار را ادغام می کند،  سیستمی را برای پاسخگویی سریع به نیازهای مشتری ایجاد کرده ایم و خدمات حمل و نقل پایدار را تحقق می بخشیم. علاوه بر این، ما با تشکیل شبکه های ترکیبی حمل و نقل و همکاری با شرکت های حمل و نقل در قالب سرمایه گذاری مشترک سعی بر افزایش توان جابجایی محموله ها از شرق آسیا تا غرب اروپا و نیز شما آفریقا خواهیم کرد که انتظار می‌رود در میان مدت تا بلندمدت به رشد خود ادامه دهد. ما با تجهیزات فراوان و مجموعه محصولات خود، توانایی رسیدگی به انواع محموله ها را داریم و خدمات نوآورانه ای ارائه می دهیم.

با زیرساخت های پایدار حمل و نقل هوایی و شبکه های توزیع هر روز با هدف تبدیل شدن به بهترین شرکت حمل و نقل برتر جهانی در حال رشد هستیم.